top of page

SUAYKOD X CP ALL ส่งเสริม ส่งต่อข่าวสาร ผู้ประกอบการรายย่อย

การร่วมกันระหว่างเพจ Suaykod กับ Cp all เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อยให้เป็นที่รับรู้ว่า ทางเซเว่นกำลังเริ่มส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อย ให้มีสินค้าภายในเซเว่นมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในแต่ละจังหวัด ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างมากที่เราได้มีโอกาสไปเรียนรู้ และส่งต่อข่าวสารให้กับผู้ชมของเราได้รับรู้ โดยในครั้งนี้เราไปสัมผัสกับดินแดนมิตรภาพระหว่างไทยกับลาว นครพนม สถานที่รวมตำนานของทางภาคอีสาน ที่เล่าขานกันมานาน
ดู 1 ครั้ง
Untitled-1_edited.jpg
bottom of page