top of page

อ่างศิลา ใครว่ามีแต่ของทะเล

อ่างศิลา ใครมาก็เพื่อกินอาหารทะเล วันนี้เราแวะไปป่าข้างทางแถวๆร้าน Agaligo coffee ซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นบึงที่มีต้นไม้ตายเต็มไปหมด เป็นโลเคชั่นที่อาจจะดูไม่ค่อยสวยแต่ในความแห้งแล้ง ก็แฝงความงดงามไว้ในมุมเหงาๆ แถมอากาศร้อนๆก็ยังมีสถานที่พักเหนื่อย เป็นร้านกาแฟชิลๆน่านั่งอย่าง อะกาลิโก 😊😊 Model : น้องอาราเร่

ดู 22 ครั้ง

Komentar


image.png
bottom of page